• http://preduzetnici-golubac.org/
  • http://preduzetnici-golubac.org/
  • http://preduzetnici-golubac.org/
  • http://preduzetnici-golubac.org/

Prijava osiguranja - obrazac M-1

  • PDF

 

Prijavu M-1 podnosi:

- za zaposlene - poslodavac;
- za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske zadruge - omladinska zadruga;
- za ostala lica koja obavljaju privremene i povremene poslove (nezaposlena lica, lica zaposlena sa nepunim radnim vremenom i korisnici penzija) - poslodavac isplatilac ugovorene naknade;
- za lica koja obavljaju poslove po ugovorima - isplatilac ugovorene naknade;
- za korisnike novčane naknade po propisima o zapošljavanju - organizacija za zapošljavanje;
- za lica uključena u obavezno osiguranje - Fond.

Prijava se podnosi organizacionoj jedinici Fonda (filijali ili ispostavi) nadležnoj prema sedištu obveznika podnošenja prijave, odnosno njegove organizacione jedinice, u roku od 8 dana od početka poslovanja, odnosno obavljanja ugovorenih poslova.
Pri podnošenju prijave M-1 poslodavac je dužan da dostavi na uvid ugovor o radu ili rešenje o zasnivanju radnog odnosa, radnu knjižicu, izvod iz sistematizacije iz koje se utvrđuje zanimanje i školska sprema koja se traži za obavljanje poslova na koje se vrši prijem radnika.

 

Obrazac preuzmite ovde.

Poslednje ažurirano utorak, 17 maj 2011 08:40